WELK DOEL HEEFT STICHTING GROEN KEMPENLAND.

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zo veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen. Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij en daarmee het zo veel mogelijk dienen van de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn. In de Kempengemeenten Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel en Bladel.

Deze website is samengesteld door Stichting Groen Kempenland op basis van publiek toegankelijke informatie.
U kunt ons werk steunen met een donatie op: bankrek. nr.
NL24 RBRB 0827 6740 23. Bij voorbaat dank!

@Stichting Groen Kempenland 2013