WELK DOEL HEEFT STICHTING GROEN KEMPENLAND.

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zo veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen. Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij en daarmee het zo veel mogelijk dienen van de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn. In de Kempengemeenten Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel en Bladel.

Deze website is samengesteld door Stichting Groen Kempenland op basis van publiek toegankelijke informatie.
U kunt ons werk steunen met een donatie op: bankrek. nr.
NL24 RBRB 0827 6740 23. Bij voorbaat dank!

@Stichting Groen Kempenland 2013

Actueel

Europese Landbouwsubsidies 2019 :
100M€ voor Brabantse Bedrijven

Subsidie (= gemeenschapsgeld) is bedoeld om maatschappelijke doelen die niet door marktwerking tot stand komen, te bevorderen. In 2019 100 miljoen Euro voor Brabant alleen.
Dat is 40 euro per brabander !
Maar wat zijn die maatschappelijke doelen in de huidige tijd van stikstofprobleem, mestoverschot, stankoverlast en zoönosen ?
Natuurwaarden worden ook gesubsidieerd. Hier hoeven de boeren nauwelijks iets voor te doen. Het is reeds voldoende als gras gras blijft, of als er voordat mais gezaaid wordt iets anders was gezaaid.

Lees verder : EU subsidies

NDT

LOCATIES MESTFABRIEKEN IN DE KEMPEN

Om onze bezorgdheid te uiten hebben wij onderstaande tekst aan alle Gemeenteraden van de Kempengemeenten gestuurd:

Via Mens, Dier en Peel kwamen wij in het bezit van bijgaand kaartje met daarop de locaties die beoordeeld worden in het “milieuonderzoek” op basis van de door de bestuurders gekozen criteria. Met de oranje stippen als mogelijk nieuwe locaties, en de andere stippen als bestaande locaties. Waarvan een deel nu niet kan uitbreiden omdat ze in het buitengebied gevestigd zijn.


Wij zijn erg geschrokken van de te onderzoeken locaties in het buitengebied. Nog erger nu locaties onderzocht worden met huizen op korte afstand. Omdat bestuurlijk is gekozen om korte afstand tot huizen geen uitsluitend criterium te maken, en alleen te toetsen aan het aantal huizen in de omgeving, is dat een ernstige tekortkoming.

Willen we installaties met zo’n enorme overlast vestigen, of de mogelijkheid geven om uit te breiden, op korte afstand van woningen met gezinnen? Willen we nieuwe probleemlocaties laten ontstaan? Willen we bestaande probleemlocaties in het buitengebied verergeren?

Wij roepen onze Kempische en Brabantse volksvertegenwoordigers op om deze gezinnen in bescherming te nemen, op te komen voor de omwonenden. Ze staan door de bestuurlijke keuzen in het “milieuonderzoek” in de kou.

Een betere kaart waarop kan worden ingezoomd vind je op Google Maps

ZLTO heeft het mis, mestfabrieken zijn geen zegen, maar een vloek

A Vermeulen, E van Overbeek, T. van der Vleuten en A Casteleijns van de Millieuwerkgroep Kempenland in het ED 3 december 2029

in reactie op :
Mestfabrieken zijn een zegen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan
Rembert van Noort 04-12-20, 21:48 Bron: ED