De Europese subsidie aan veehouders gaat in tegen het zo geprezen vrije markt mechanisme en leidt tot fraude. 

Maar dat het een verdienmodel geworden is van de Italiaanse media slaat alles. 

GLB is 1/3 van de Europese subsidies. Uitgegeven door een overheid die stront in de ogen heeft.

De Rabobank heeft de enorme schaalvergroting van boerenbedrijven gestimuleerd. De afgelopen vijf jaar, ook tijdens de stikstofcrisis, is het aantal megastallen met een kwart toegenomen. Kijk De #Avondshow op YouTube: https://youtu.be/_8qCrgJB3OE 

EU Landbouwsubsidies

Europese Landbouwsubsidies 2019 voor Noord Brabant : 100M€ 

Subsidie (= gemeenschapsgeld) is bedoeld om maatschappelijke doelen die niet door marktwerking tot stand komen, te bevorderen.
In 2019 100 miljoen Euro voor Brabant alleen. Dat is 40 euro per brabander !
Maar wat zijn die maatschappelijke doelen in de huidige tijd van stikstofprobleem, mestoverschot,  stankoverlast en zoönosen ?
1/3 deel van de subsidie is voor vergroening. Hier hoeven de boeren nauwelijks iets voor te doen. Het is reeds voldoende als gras gras blijft, of als er voordat mais gezaaid wordt iets anders was gezaaid.


Legenda met de categorien subsidie bedragen  (kleuren) : klik op het icon links boven
Kaart op volledig scherm  : klik op icon rechts boven.

Legenda met de categorien subsidie bedragen  (kleuren) : klik op het icon links boven
Kaart op volledig scherm  : klik op icon rechts boven.

Bronnen : 

Toelichting op de betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het boekjaar 2019Stukje tekst uit “Europees landbouwbeleid.”

Vanaf 2016 wordt 70% van de ontkoppelde betalingen uitbetaald in de vorm van een basisbetaling en 30% in de vorm van een vergroeningsbetaling. In aanvraagjaar 2019 is de basisbetaling in Nederland € 262,91 per hectare en de vergroeningsbetaling ongeveer € 113,70 per hectare. Om voor de vergroeningsbetaling in aanmerking te komen moet het aandeel permanent grasland op peil worden gehouden. Ook moeten gebruikers van akkerland 5% van hun bedrijfsoppervlak reserveren voor ecologisch beheer en gewasdiversificatie op hun bedrijf toepassen (behalve bij blijvende teelten zoals boomteelt).

.

Nederlandse boeren werken hard voor veel subsidie
financieel dagblad
Nederlandse boeren ontvangen jaarlijks veel Europese subsidie, waaronder een kwart miljard voor milieubeleid. Toch zijn ze minder afhankelijk van subsidie dan boeren in veel andere EU-lidstaten. Ze weten meer geld uit de markt te halen. De meeste natuursubsidies voor boeren zijn zinloos, zegt de voorzitter van BoerenNatuur, een organisatie van natuurvriendelijke boeren.
Tevens : 

Lees vooral ook :
50 miljard naar boeren, burgers, tabaksfabrieken en koningshuizen

11 miljard euro landbouwvrijstelling voor boeren

de Correspondent : 11 miljard euro landbouwvrijstelling voor boeren over de afgelopen 10 jaar.

Een derde van al het EU-geld gaat naar landbouw: is dat niet te veel?

Nieuwsuur 6-2-2020 :  Een derde van al het EU-geld gaat naar landbouw: is dat niet te veel?