Let op de framing op de provinciale site : Home > Landbouw en natuur > Plan-MER Mest
Bij een landbouw die zijn kringlopen sluit, hoort mestbewerking.
Maar dit moet natuurlijk wel schoon en veilig gebeuren.
Welke plekken in Brabant zijn geschikt om mest te bewerken?

Een kringloop sluiten?
Soja uit gekapte Amazone gebieden importeren en die via
veel teveel dieren in NB omzetten in mest en die weer "verwerken" in een mest- en subsidie verwerker?
STOP met dit verdienmodel voor enkelen, die de maatschappelijke kosten nog steeds afwentelen.

Schoon en veilig?
Lees
DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING
Het Brabants Burgerplatform maakt korte metten met het sprookje en het verdienmodel van de milieuvriendelijke, risicoloze, geurvrije mestbewerking.

PROVINCIALE UITVOERINGSAGENDA MEST

De Provincie Noord-Brabant wil een stap terug in de tijd zetten. Bio-industrie en mestfabrieken krijgen weer ruim baan in de plannen van de provincie.
Lees hier het nog vertrouwelijke document dat wij via via in ons bezit kregen. Transparantie is de enige oplossing.
Daarom publiceren wij dit document op onze website.

Presentatie Uitvoeringsagenda Mest - 9 november 2021 (1,5MB)

Samenvatting:

  1. Versoepeling locatiebeleid grootschalige mestbewerking. Ook grootschalige mestbewerking in het buitengebied.

  2. Experimenteerruimte voor mestbewerking. Daarmee automatisch minder zekerheid voor omwonenden en natuur.

  3. Living Lab. Brabant zou een levend laboratorium moeten worden volgens de provincie.

  4. Versnelling / versoepeling vergunningsverlening. Dus de nu al gebrekkige vergunningsverlening zou sneller en soepeler moeten.

  5. Krimp veestapel komt eigenlijk niet in het stuk voor.

  6. Vol inzet op technische maatregelen, innovaties. Dus waar de technische maatregelen de afgelopen decennia niets hebben opgelost: Brabant gaat er op inzetten. Ter voorkoming van echte maatregelen.

  7. Inzetten op het bruine goud. Hoewel we weten dat stikstofvervangers uit mestfabrieken geen stikstofkunstmest vervangen maar het gebruik verplaatsten. Wageningen Universiteit toonde dit aan. Doet Brabant toch net alsof er minder kunstmest gebruikt wordt door de inzet van “kunstmestvervangers”. https://edepot.wur.nl/177151

  8. Niet toepassen voorzorgsbeginsel. Geen enkele maatregel om de overlast / gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verminderen. Alleen maatregelen om de veehouderij/mestfabrieken vooruit te helpen.

  9. De termen kringloop en circulair worden door Brabant nog verder uitgehold. Eigenlijk is voortaan alles kringloop en circulair.

LOCATIES MESTFABRIEKEN IN DE KEMPEN

Om onze bezorgdheid te uiten hebben wij onderstaande tekst aan alle Gemeenteraden van de Kempengemeenten gestuurd:

Via Mens, Dier en Peel kwamen wij in het bezit van bijgaand kaartje met daarop de locaties die beoordeeld worden in het “milieuonderzoek” op basis van de door de bestuurders gekozen criteria. Met de oranje stippen als mogelijk nieuwe locaties, en de andere stippen als bestaande locaties. Waarvan een deel nu niet kan uitbreiden omdat ze in het buitengebied gevestigd zijn.


Wij zijn erg geschrokken van de te onderzoeken locaties in het buitengebied. Nog erger nu locaties onderzocht worden met huizen op korte afstand. Omdat bestuurlijk is gekozen om korte afstand tot huizen geen
uitsluitend criterium te maken, en alleen te toetsen aan het aantal huizen in de omgeving, is dat een ernstige tekortkoming.

Willen we installaties met zo’n enorme overlast vestigen, of de mogelijkheid geven om uit te breiden, op korte afstand van woningen met gezinnen? Willen we nieuwe probleemlocaties laten ontstaan? Willen we bestaande probleemlocaties in het buitengebied verergeren?

Wij roepen onze Kempische en Brabantse volksvertegenwoordigers op om deze gezinnen in bescherming te nemen, op te komen voor de omwonenden. Ze staan door de bestuurlijke keuzen in het “milieuonderzoek” in de kou.

Een betere kaart waarop kan worden ingezoomd vind je op Google Maps

ZLTO heeft het mis, mestfabrieken zijn geen zegen, maar een vloek

A Vermeulen, E van Overbeek, T. van der Vleuten en A Casteleijns van de Millieuwerkgroep Kempenland in het ED 3 december 2019

in reactie op :
Mestfabrieken zijn een zegen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan
Rembert van Noort 04-12-20, 21:48 Bron: ED

Europese Landbouwsubsidies

Europese Landbouwsubsidies 2019 :
100M€ voor Brabantse Bedrijven

Subsidie (= gemeenschapsgeld) is bedoeld om maatschappelijke doelen die niet door marktwerking tot stand komen, te bevorderen. In 2019 100 miljoen Euro voor Brabant alleen.
Dat is 40 euro per brabander !
Maar wat zijn die maatschappelijke doelen in de huidige tijd van stikstofprobleem, mestoverschot, stankoverlast en zoönosen ?
Natuurwaarden worden ook gesubsidieerd. Hier hoeven de boeren nauwelijks iets voor te doen. Het is reeds voldoende als gras gras blijft, of als er voordat mais gezaaid wordt iets anders was gezaaid.


Lees verder : EU subsidies

Kwalijke lobby tegen verduurzaming van de landbouw

Maar hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Van Egmond gelooft niet in dat overleg. Hij heeft - onder meer als Kroonlid van de SER en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving - decennialang geprobeerd om via gesprekken met de grote spelers uit de agrarische industrie verandering te bewerkstelligen: “We hebben dat nou een jaartje of 30 of 40 geprobeerd en dat werkt dus niet. En dat is ook begrijpelijk, want het gaat vaak om hele tegenstrijdige belangen.”


Je moet volgens van Egmond stoppen met onderhandelen met de industrie. “Je moet naar ze luisteren, die belangen heel goed tot je nemen en dan neem je vervolgens politiek een besluit. Dan zeg je: jongens, ik heb jullie gehoord. Maar we gaan het zo doen. Het is dan geen kwestie meer van onderhandelen en meepraten. Dat gaat niet meer. Luisteren en beslissen.”

‘Kwalijke’ lobby tegen verduurzaming van de landbouw - Zembla - BNNVARA

Banken, zuivelcoöperaties en producenten van pesticides zeggen allemaal duurzamere landbouw te willen, maar ondertussen wordt er achter de schermen flink gelobbyd tegen een milieuvriendelijkere landbouw..

KOEIEN ZIJN OVERBODIG VOOR DE GEZONDHEID.

Uit een artikel in: “The new England journal of medicine, 13 februari 2020.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1903547

Milk and health

Walter C. Willett, MD, Dr. PH, en David S. Ludwig, MD, Ph.D. David S. Ludwig, MD, PhD, is an endocrinologist, researcher, and professor at Harvard Medical School and Harvard School of Public Health. Dr. Ludwig also co-directs the New Balance Foundation Obesity Prevention Center at Boston Children’s Hospital. His research focuses on how food affects hormones, metabolism, body weight, and well-being.

Hoog tijd om de aanbevelingen van melk en producten uit melk uit de schijf van vijf te schrappen.

Uit het artikel blijkt dat van de voedingsclaims van melk niet veel overeind blijft.

Koemelk bevat een complexe combinatie van macronutriënten, micronutriënten en groeibevorderende factoren die kunnen bijdragen aan menselijke voeding. Al deze voedingsstoffen kunnen echter uit andere bronnen worden verkregen. Dit is het geval geweest in veel traditionele samenlevingen met een historisch lage inname van zuivelproducten.

Voor volwassenen blijkt dat er geen bewijs is voor dat een hoge zuivelconsumptie fracturen verminderen. In landen met hoge melkconsumptie is het risico op botbreuken zelfs hoger. In Aziatische landen komen minder botbreuken voor.

Bij mannen heeft de melkinname een 9% hoger risico op een heupfractuur later in het leven voor elk extra glas dat per dag werd geconsumeerd.

De totale zuivelconsumptie is niet gerelateerd aan gewichtsbeheersing of risico's op diabetes en hart- en vaatziekten. Het blijkt dat de gerapporteerde gezondheidseffecten van zuivelproducten sterk afhangen van de specifieke voedingsmiddelen of dranken waarmee ze worden vergeleken. Voor veel resultaten steken zuivelproducten gunstig af bij verwerkt rood vlees of met suiker gezoete dranken, maar minder gunstig bij plantaardige eiwitbronnen zoals noten. Bovendien is er geen duidelijk voordeel vastgesteld van het consumeren van vetarme zuivelproducten ten opzichte van volle zuivelproducten.

Kanker

In internationale vergelijkingen is de consumptie van zuivelproducten sterk gecorreleerd met het aantal gevallen van borstkanker, prostaatkanker (vooral agressieve of fatale vormen) en andere vormen van kanker. Alleen bij dikke darm kanker is het risico kleiner.

Algemeen.

Als de voedingskwaliteit laag is, vooral voor kinderen in omgevingen met een laag inkomen, kan zuivel de voeding verbeteren, terwijl als de voedingskwaliteit hoog is, het onwaarschijnlijk is dat een verhoogde inname substantiële voordelen oplevert en dat er wel schade kan ontstaan. De twee belangrijkste voedingsstoffen, calcium en vitamine D kan worden verkregen uit andere voedingsmiddelen of supplementen zonder de mogelijke negatieve gevolgen van zuivelproducten. Voor calcium zijn alternatieve voedingsbronnen boerenkool, broccoli, tofu, noten, bonen en verrijkt sinaasappelsap. Voor vitamine D kunnen supplementen zorgen voor voldoende inname tegen veel lagere kosten dan verrijkte melk.

In populaties met over het algemeen voldoende voeding kan een hoge melkconsumptie echter het risico op fracturen op latere leeftijd verhogen, en de associatie van een grotere lengte met het risico op kanker blijft een punt van zorg.


Allergieën en intolerantie

Allergie voor koemelkeiwitten kan tot 4% van de zuigelingen treffen en aanzienlijke voedingsproblemen veroorzaken. Verspreide rapporten suggereren dat melkconsumptie de overgevoeligheid kan verergeren, waardoor een aanleg voor astma, eczeem en voedselallergieën ontstaat. Over een periode van 10 jaar hadden zuigelingen met een familiegeschiedenis van overgevoeligheid een lager risico op een allergische ziekte en op eczeem dan zuigelingen die willekeurig werden toegewezen om koemelk te krijgen. In een dubbelblinde cross-over studie van kinderen met een intolerantie voor koemelk, hadden 44 van de 65 kinderen een vermindering van de symptomen als ze geen koemelk dronken. Ook kloofjes in de anus verminderden wanneer ze sojamelk consumeerde, terwijl er geen vermindering van de symptomen was bij kinderen in de groep die koemelk dronken. Na de kindertijd kan koemelk astma en gerelateerde aandoeningen veroorzaken.